Avtalsrätt

Svärd & Partners Juristbyrå AB

Avtalsrätt

 

 

Avtalsrätt kan innefatta många olika avtal, såsom:

 

-Gåvobrev

- Samägandeavtal

- Samarbetsavtal

- Skuldebrev/ revers

- Anställningsavtal

- Testamente

- Samboavtal

 

Detta är ett axplock av alla de avtal man stöter på i vardagen som privatperson. Vi upprättar denna typ av avtal men hjälper dig också med tolkningar och klander av avtal.